english
Матејски брод
Основни подаци
Место
Нови Бечеј
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
винчанско-плочничка фаза
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 120
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
АН 1
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решењe Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1652/50 од 30.12.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се североисточно од Новог Бечеја, на самој обали некадашњег речног корита Малог Бегеја. На Матејском Броду прати се континуитет прерастања из насеља старчевачке у рановинчанску културу, изнад које се формирало станиште позне протопотиске и потиске културе. Највећи значај локалитета представљају етапе изградње надземних објеката. Откривене су неолитске куће правоугаоног облика, изграђене од масивних греда, са подницом и потпатосницом. Имале су углавном по две просторије и, вероватно, двосливни кров. Остаци зидова и подова показују да су облице и талпе биле облепљене иловачом, а користиле су се као основни материјал за изградњу. Овде нису откривени трагови ровова или јама у које су стављани потпорни или носећи стубови, као што је случај у насељима винчанске културе. На основу импорта винчанско-плочничке керамике нађене у једној кући, млађи стамбени хоризонт у Матејском Броду би могао да се датује у развијену винчанско-плочничку фазу. Орнаментика на судовима је типична за потиску културу. Заступљени су урезани угласти и мотиви меандра. Седећа фигура са судом у руци, која представља земљорадничко божанство, припада групи ретких неолитских идола. Прва систематска истраживања обављена су у периоду 1949–1952, а настављена од 1962. године.