english
Михаљевачка шума
Основни подаци
Место
Чортановци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
IV век
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 118
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 201 од 09.06.1962. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Касноантичко утврђење налази се у атару Чортановаца, на десној обали Дунава, на потесу Михаљевачка шума, локалитет Просјанице. Приликом сондажних ископавања 1956. као и 1961–62, на југоисточном делу утврђења истражена је кружна кула пречника 13 m и дебљине зидова 1,20 m, очуване висине око 3 m. Грађена је од камена са неколико редова опека. Кула је конзервирана. Откривен је део бедема који се пружа ка северу и западу. Већи део утврђења обрушио се приликом клизања терена и померања тока реке Дунав. Покретни материјал указује да је утврђење подигнуто у IV веку. Најновија расправа на основу античких итинерера и распореда шанчева на бачкој страни указује да је овде могао бити Acumincum, седиште легије и дела речне флоте. Заштићен је само простор на којем се налази утврђење, док су у широј околини констатовани велика римска некропола, остаци villae rusticae као и средњовековно насеље и некропола. Овај локалитет је чувен по оставама римског и средњовековног новца. Најзначајнија је остава римског новца, која садржи око 2300 комада. Пронађена је 1932, а од 1933. чува се у Народном музеју у Београду.