english
Амбар
Основни подаци
Место
Гибарац, М. Тита бр. 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1349
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
96
Датум уписа у локални регистар
28.11.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 119/80 од 24.12.1980.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Тачно време настанка овог амбара није познато. Претпоставља се да је настао средином XIX века. Грађен је од храстовине у скелетној конструкцији, са тремом на чеоној страни. Двосливног је крова, са бибер црепом којим је покривена и окапница испод забата. Трем је затворен вертикално унизаним летвама подељеним у три појаса; доњи од равно резаних, а средњи и горњи од лучно профилисаних. Стубови трема украшени су традиционалним декоративним мотивима: хоризонталном профилацијом, назубљеном линијом и розетама, који су са досељним становништвом донети јужно од Саве. Крајња једноставност забата указује да је он настао накнадно, као последица дотрајалости претходног, што подразумева да је и првобитни дрвени покривач замењен данашњим. Мада скромније обраде, он представља за Срем већ сасвим редак пример амбара са тремом на чеоној страни.