english
Остојића палата
Основни подаци
Место
Суботица, Трг републике 46
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1848
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1225
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
27
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица бр. 23-3 од 10.11.1987 год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Део зграде на Тргу Републике бр. 4, који је припадао трговцу Јовану Остојићу има уклесану годину градње 1848. на балкону, док је део са бројем 6 подигнут вероватно годину дана раније за предузетника Имре Јакопчића. Изведена је у духу класицизма, сведених декоративних елемената са приземљем и спратом. Зидно платно деле на пет делова два истакнута ризалита, наглашена балконима са оградама од кованог гвожђа и надвишена троугаоним забатима. На средини грађевине, делећи је на симетричне делове, постављена је широка, благо лучно засведена капија са картушом. Каснијим преправкама 1891, 1902, као и 1907. према пројекту архитекте Гезе Коцка, палата је знатно измењена, како новим декоративним елементима, тако и доградњама низа делова на парцели са свих страна, али остављеним унутрашњим атријумским двориштем. Конзерваторски радови завршени су 1985.