english
Родна кућа Аксентија Мородића
Основни подаци
Место
Суботица, Ватрослава Лисинског бр.9
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1836
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
СК 2
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1145 од 12.09.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У суботичкој улици Ватрослава Лисинског бр. 9 налази се кућа у којој је, према веровању, рођен Аксентије Мародић (1838–1901), наш познати сликар, портретиста и иконописац. Своје прве сликарске поуке добио је у Сенти, код Петра Пилића код кога је учио четири године. Након тога одлази да учи код Николе Алексића, али се убрзо поново враћа у Сенту код Пилића. Почетком шездесетих година XIX века одлази на студије у Беч, где остаје четири године. Пилићев утицај је најевидентнији на првим сликама урађеним у Суботици, портретима брачног пара Манојловић (данас у Градском музеју у Суботици). Ради на релацији Бечеј-Нови Сад-Суботица, сваки посао прихвата тако да често обнавља и старе иконе. Тих година се ослобађа Пилићевог и пада под утицај Николе Алексића и италијанских ренесансних мајстора. Временом је све више копирао њихов стил, тако да никада није развио властити сликарски израз. Први значајнији рад након завршене академије био је иконостас за ковиљски манастир Светих арханђела Михаила и Гаврила, израђен 1871. Касније се и настанио у Ковиљу. Остао је упамћен као први суботички академски сликар. Поред сликарства бавио се и књижевним радом. Његови чланци представљају значајан допринос националној уметничкој естетици и теорији. Од првобитног изгледа његове родне куће, која има две просторије са дограђеним делом за кухињу, сачуван је део дворишног зида са прозором. Габарит куће је измењен, а са уличне стране уграђена су два већа прозора са шестоделном поделом окана.