english
Палата Рајхл
Основни подаци
Место
Суботица, лењинов парк бр. 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1904
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1218
Датум уписа у централни регистар
15.12.1997
Редни број у локалном регистру
4
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-167/2-73 од 3.03.1973 год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У Рајхловом парку бр. 5 архитекта Ференц Рајхл (1869–1960) пројектовао је 1903. своју породичну палату са бироом и кућу за издавање. Познавалац дела Едена Лехнера, родоначелника мађарске варијанте сецесије засноване на мотивима народне уметности, Рајхл вајањем грађевине као скулптуре остварује синтезу уметности. Маштовитим компоновањем заобљеним линијама и валовитим потезима аутор је спровео идеју о потпуном уметничком обликовању простора. Аутентичност и креативност у детаљима фасада постигнута је заталасаним атикама, колоритом, експресионистичком организацијом маса, као и наглашавањем контраста равних, увучених и истурених делова. Посебно је наглашен део улаза са порталом и балконом уклопљеним у дубоку нишу. Фасадни украси у рељефној полихромији изведени су у жолнаи керамици. Ентеријер је делимично сачуван, док је мобилијар уништен. Данас се у згради налази Галерија савремене уметности Ликовни сусрети. Обимнији конзерваторско-рестаураторски радови извођени су 2002–2005.