english
Сеоска кућа
Основни подаци
Место
Сибач, Светозара Милетића бр. 13
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1910
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1273
Датум уписа у централни регистар
17.12.1997.
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
28.18.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Основ за упис у регистар
Решење завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 153. од 30.08.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Кућа у улици Светозара Милетића бр. 13 у Сибачу саграђена је 1910. као кућа богате сеоске породице. То је правоугаона зграда подигнута на темељима од опеке, са зидовима од опеке и ћерпича и двосливним кровом покривеним бибер-црепом. Кућа је троделна, са просторијама у низу соба–кухиња–соба и са тремом дуж целе дворишне стране. Трем је на зиданим стубовима и са парапетом. На декорисаном уличном забату сачувана је година градње. Посебна вредност куће огледа се у очуваним деловима ентеријера, нарочито кухињског дела, где простор подоџака има карактеристичан средишњи банак као и банак са стране из којег се ложи пећ у соби. Без обзира на њена споменичка својства кућа је срушена 1991.