english
Зграда на Тргу Б. Кидрича бр. 11
Основни подаци
Место
Панчево, Трг краља Петра бр. 11
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1830
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1434
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
16
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр.01-293/6-72 од 02.04.1973. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграду је 1830. подигао Вартоломеј Граф, по плановима бригадног официра Миховила Михаљевића, као објекат пословно стамбене намене. Отуда и назив „Графова кућа”. Првобито је требала да служи као зграда Магистрата, али је 1834. Граф у њој отворио другу апотеку у Панчеву – „Код Салватора”. Данас је ту смештено седиште Општинског синдикалног већа. Грађена је као угаони спратни објекат са основом у облику обрнутог латиничног слова „L”. Архитектонски је обликована са стилским одликама класицизма. Главна фасада, са Трга, симетрично је компонована, са главним улазом на средини и балконом са оградом од кованог гвожђа, изнад њега. Приземни део одвојен је од спратног кордонским венцем. Поткровни венац украшен је розетама и конзолама. Прозори приземља завршавају се полукружним нишама, а на спрату правоугаоним пољима са штуко декорацијом и медаљонима са мушким главама, осим код отвора изнад балконских врата који се лучно завршава. Портал је наглашен профилацијом која прати лучни свод. Конзерваторски радови на фасади и унутрашњости дела објекта изведени су 1993.