english
Остаци цркве са старим гробљем
Основни подаци
Место
Горња Добруша
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 982 од 29.12.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Село смештено десетак километара североисточно од Пећи дели се на Горњу и Доњу Добрушу. У Горњој, на брегу Вучар, налазе се остаци гробља и цркве за које се претпоставља да су из 14. века. Неки од надгробних споменика начињени су од бањског мермера. Уочи Другог светског рата житељи Добруше су, у жељи да обнове цркву, откопали остатке старе, чији су делови архитектуре и фрагменти живописа још били видљиви.