english
Зграда Великокикиндског Диштрикта
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
око 1839.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1106
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1429/48. од 04.09.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда српског привилегованог великокикиндског Диштрикта – Курија подигнута је за потребе административних и управних служби између 1836–39. у класицистичком духу, са приземљем и спратом, затворене основе сачињене од четири крила. Централни део главне фасаде наглашен је ризалитом са монументалним улазом кроз касетирана врата и спратним балконом на конзолама и оградом од кованог гвожђа. Плитки пиластри између отвора на балкону носе тимпанон са грбом Кикинде у средини. Бочни делови фасаде су скромније изведени, са полукружним нишама изнад прозора приземља, плитким венцима и равним натпрозорницама на спрату. Бочна фасада има централни ризалит без декоративних елемената. Фасаде су једноставне обраде, наглашене хоризонталне поделе соклом, фугама и венцима са ритмично постављеним прозорским отворима. У делу зграде били су смештени општински суд и затвор, а данас Народни музеј и Историјски архив. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су у периоду 2001–2004, као и 2006. године.