english
Класицистичка зграда из 1834. године
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1834
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1142
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинскoг завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 925/67 од 6.09.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Зграда је подигнута 1834. у центру насеља, у духу класицизма. Приземна је, подужне правоугаоне основе. На главној фасади је троделном поделом зидног платна образован отворени трем, са четири стуба и два полустуба, као и два бочна ризалита које украшавају лизене. На бочним фасадама су троугласти забати са по два готска прозора између којих је смештен још један, лажни, исто обликован. испод североисточног забата је профилисани венац, а под њим четири слепа окулуса и три прозора са лучним, лепезасто обрађеним фронтонима. На двоводном крову, покривеним црепом, на већем димњаку ближем североисточном забату уписана је у малтеру 1834. Зграда је технички снимљена још 1881, а планови су сачувани.