english
Остаци цркве са старим гробљем
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 589 од 8.8.1965. г. Закон о заштити споменика културе (сл. гласник НРС бр. 51/59 и Сл. гласник бр. 15/65).

Југоисточно од Истока, крај цркве Лазарице (раније посвећене Св. Ђорђу), налази се старо српско гробље. Претпоставља се да је црква настала у 14. веку, али је током потоњих столећа више пута разрушена и обнављана. Данашња једнобродна грађевина, засведена полуобличастим сводом и са припратом, потиче највероватније из 16. века. У Белици је сачувано још једно старо гробље, на брежуљку Дубље, за које се верује да је служило сахрањивању некрштене деце.