english
Дворци Стратимировић и Дунђерски
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1092
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
59
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-247/1-70. од 27.04.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Оба класицистичка дворца, у парковском окружењу, саграђена су за племићку породицу Стратимировић, једну од првих српских породица која је стекла племство у аустријској царевини. Крајем XIX века власници поседа постали су Дунђерски. Мањи, „Стари каштељ“ приземна је зграда на високом соклу, строго симетричне уличне фасаде, са средишним ризалитом завршеним троугластим тимпаноном. Прозори су украшени решеткама од кованог гвожђа. На дворишној страни је веранда правоугаоне основе, са лучним отворима. Већи дворац је добио данашњи изглед после рестаурације 1912. према пројекту архитекте Момчила Тапавице. Са уличне стране је зграда приземна, са дворишне спратна. Главном фасадом доминира уздигнут класицистички портик са степеништем, прилазним рампама и четири пара јонских стубова који носе архитрав и тимпанон. Изнад кровног венца је атика са орнаментисаним правоугаоним пољима и вазама на угловима. По три прозора бочно украшена су полурозетама са фигурама орлова. Са дворишне стране, изнад петоугаоног улазног трема озиданог пуним зидовима кружних отвора на бочним странама, на спрату је веранда петоугаоне основе, покривена петоделном куполом на канелираним стубовима. Са уличне стране су две велике зидане колске капије као и масивна дрвена капија са украсима од кованог гвожђа. Конзерваторски радови су делимично извођени 1977, 1988. и 1991–92.