english
Кулине - Остаци средњовековног манастира
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
900/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 981 од 29.12.1966. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Код села Бање у Ибарском Колашину налазе се остаци утврђеног манастира са црквом и звоником-кулом по коме је место добило име Кулине. Црква је великих димензија са апсидом која је споља тространа, а изнутра полукружна. Накнадно су дозидани припрата и ексонартекс, а на њих се наставља кула-звоник. Зидови куле су сачувани и до висине од 7-8 м. Око цркве је велико старо гробље на коме је забележено 150 монолитних надгробних споменика у виду плоча и поклопаца саркофага, великих димензија. Грађевине су из 10-14. века.