english
Југ Богданова (Водена) кула у Прокупљу
Југ Богданова Кула
Документација
Архитектура
Основни подаци
Предметна одредница
Југ Богданова (Водена) кула у Прокупљу
Опис
Датум настанка оригиналног дела
14. век/14th century
Материјал
камен, цигла, дрво/stone, brick, wood
Историја
Власник објекта
Република Србија/Republic of Serbia
Напомена
Креатор описа
Милош Миловановић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-01-14
Власник записа
Математички институт САНУ
Назив
Кула у подножју Југ Богданове тврђаве (утврђења Хисар)
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Најбоље очувана од три куле Југ Богданове тврђаве
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-06-11
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
U 820, 5820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Милош Миловановић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-01-14
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Кула у подножју Југ Богданове тврђаве
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Висина зидова куле је била око 11 метара
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-06-11
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
U 820, 5820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Милош Миловановић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-01-14
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Кула у подножју Југ Богданове тврђаве
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Кула је била центар одбране тврђаве и оближњег моста
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-06-11
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
U 820, 5820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Милош Миловановић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-01-14
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више


Назив
Део зида Југ Богданове куле са натписом
Аутор документа
Синиша Мишић
Техничка обрада
Стефана Јанићијевић
Напомена
Кула је зидана наизменичним редовима камена и опеке
Тип документа
дигитална фотографија
Датум архивирања
2009-08-24
Формат фајла
jpg
Резолуција
72 дпи
Боје
millions of colors
Уређај за снимање
U 820, 5820
Власник дигиталног документа
Математички институт САНУ
Креатор описа
Милош Миловановић, Марија Шеган
Датум креирања описа
2014-01-14
Власник записа
Математички институт САНУ
прикажи више