Prezime  Ime  Organizacija
  Andrejić  Marko  Vojna akademija
 adedibu  hakeem  The Polytechinc Ibadan
 agiri  mojeed tijani  yaba college of tech
 AJIBOLA  WASIU ADEBAYO  NEWTECH BUSINEES SYSTEM
 AKEEM  YINUSA  KOPEK CONSTRUCTION LIMITED
 Aleksić  Vule  Visoka građevinsko-geodetska škola
 Aleksic Miric  Ana  Ekonomski fakultet Beograd
 Almažan  Aleksandar  
 Andrić Gušavac  Bisera  FON
 Anic  Ivan  Matematicki fakultet
 Antic  Slobodan  Fakultet organizacionih nauka
 ARSIC  MILOŠ  VOJNA AKADEMIJA
 Babić  Jasna  Ekonomski fakultet u Beogradu
 BABIC  BRANKO  
 Bacanin  Neboja  Fakultet za kompjuterske nauke
 Bačkalić  Todor  Fakultet tehničkih nauka
 Backovic Vulic  Tamara  Faculty of Economics University of Montenegro Podgorica
 Baltić  Vladimir  Fakultet organizacionioh nauka
 Banković  Radoje  Vojnogeografski institut
 Barać  Dušan  Fakultet organizacionih nauka
 BEREŠ  PAUN  MO
 Bjelić  Nenad  Saobraćajni fakultet u Beogradu
 Blagojević  Srđan  Ministarstvo odbrane
 Bojovic  Nebojsa  Saobracajni fakultet
 Boljević  Agneš  Ekonomski fakultet Subotica
 Boljević  Agneš  Ekonomski fakultet Subotica
 BORJAN  MILOŠ  NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 Bosnjak  Sasa  Ekonomski fakultet Subotica
 Bozic  Caslav  University of Karlsruhe
 Bozinovic  Nadja  
 Božinović  Milan  Ekonomski fakultet u Prištini
 Branković  Suzana  JP Urbanistički zavod Beograda
 Brkić  Dejan  Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
 Brodic  Darko  Tehnicki fakultet Bor
 Bugarinović  Mirjana  Saobraćajni Fakultet
 Ćamilović  Dragana  
 Ceranic  Slobodan  Poljoprivredni fakultet
 Čičević  Svetlana  Saobraćajni fakultet
 Ćirović  Goran  Visoka građevinsko-geodetska škola
 Cuc  Sunhilde  University of Oradea
 Čupić  Aleksandar  Saobraćajni fakultet
 Cvetković  Slavica  Fakutet tehnickih nauka
 Damjanić  Momir  Komanda Kopnene vojske
 Dašić  Miloš  Vojna akademija
 Dimitrijevic  Branka  Saobracajni fakultet
 Dobrić  Jasmina  Matematički Fakultet
 Dragašević  Zdenka  Ekonomski fakultet
 Drašković  Milan  Fakultet za strateški i operativni menadžment
 Drašković  Milan  Fakultet za strateški i operativni menadžment
 Dražić  Jasmina  Fakultet tehničkih nauka
 Drenovac  Dragana  Saobraćajni fakultet
 Drobnjak  Siniša  Vojnogeografski institut
 Dumic  Milutin  Vojska Srbije
 Durković  Miloš  Vojska Srbije
 Elezović  Miroslav  Tehnički opitni centar
 ElezoviĆ  Miroslav  Tehnički opitni centar
 Filipovic  Jelena  Ekonomski fakultet
 Gigovic  Ljubomir  Vojna akademija
 Glišević  Nevenka  Ekonomski fakultet
 Glisic  Goran  Vojna akademija
 Gospic  Natasa  Saobracajni fakultet
 Grujić  Bojana  Arhitektonsko - gradjevinski fakultet
 Grujičić  Igor  FON
 guberinić  slobodan  institut mihailo pupin
 Hadži-Purić  Jelena  Matematički Fakultet
 Ilić  Biljana  Fakultet za menadžment
 Išljamović  Sonja  FON
 Janković  Radomir  Računarski fakultet
 Jecmenica  Dejan  Wiener Stadtische Osiguranje
 Jeremić  Veljko  Fakultet organizacionih nauka
 JERINKIĆ  ETELA  Privredna akademija
 Jocković  Jelena  Farmaceutski fakultet
 Joksimović  Saša  Ministarstvo odbrane
 Jovanović  Radosav  Saobraćajni fakultet
 Jovanović  Violeta  Fakultet za menadžment Zaječar
 Jovanović  Miloš  Fakultet organizacionih nauka
 Jovanovic  nikola  Vojska srbije
 Jovanović  Predrag  Saobraćajni fakultet
 Jović  Zlata  Institut Mihajlo Pupin
 Jović  Saša  Vojna akademija
 Jovović  Slobodan  Gradki zavod za veštačenja
 Kaličanin  Đorđe  Ekonomski fakultet u Beogradu
 Karadzic  Vesna  Faculty of Economics University of Montenegro Podgorica
 karovic  samed  Vojna akademija
 Kašćelan  Ljiljana  Ekonomski fakultet
 Kašćelan  Vladimir  Ekonomski fakultet Podgorica
 Kecman  Pavle  Saobraćajni fakultet
 Kerkez  Marija  Fakultet za biofarming
 Kilibarda  Milorad  Saobraćajni fakultet
 Knežević  Željko  Vinoprodukt
 Knežević  Milena  Ministarstvo odbrane
 Komazec  Nenad  Vojna akademija
 Končar  Prof. dr Jelena  Ekonomski fakultet Subotica
 Kovač  Mitar  Ministarstvo odbrane
 Kujačić  Momcilo  Fakultet tehničkih nauka
 Kukrić  Milena  Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
 Kutlača  Đuro  Institut Mihajlo Pupin
 Kutlača  Đuro  Institut Mihajlo Pupin
 Kuzmanović  Srećko  Vojna akademija
 Kuzmanović  Marija  Fakultet organizacionih nauka
 Lazić  Bratislav  Institut Mihajlo Pupin
 Lekovic  Sonja  Ekonomski fakultet Subotica
 Levajković  Tijana  Saobraćajni fakultet
 Ljubić  Marijana  Megatrend univerzitet Fakultet za poslovne studije
 Ljubojevic  Srđan  Vojna akademija
 Ljumovic  Isidora  Fakultet za poslovne studije
 Lončar  Dragan  
 Lovre  Ivan  
 Lukovac  Vesko  Vojna Akademija
 Macvanski  Dragana  Saobracajni fakultet
 Malešević  Valentina  Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
 Maletić  Radojka  Poljoprivredni fakultet
 Manojlović  Aleksandar  Saobraćajni fakultet
 Marković  Ljubo  Beograd projekt
 Masnikosa  Vukašin  institut Mihailo Pupin
 Milajić  Aleksandar  Fakultet za graditeljski menadžment
 Milenkov  Marjan  Vojna akademija
 Milenkovic  Milos  Saobracajni fakultet
 Milićević  Milić  Ministarstvo odbrane
 Miličić  Milica  Faculty of Technical Sciences
 Miljanovic  Mirjana  Fakultet za proizvodnju i menadzment
 Milosavljević  Vojislav  Fakultet organizacionih nauka
 Milosevic Stolic  Jasmina  Vojna akademija
 Mirkovic  Bojana  Saobraćajni fakultet
 Mitrović  Slobodan  Saobraćajni fakultet
 Mitrovic  Snezana  Visoka gradjevinsko-geodetska skola
 Mosurović  Marija  Institut Mihajlo Pupin
 Mosurović  Marija  Institut Mihajlo Pupin
 Mučenski  Vladimir  Fakultet tehničkih nauka
 Munižaba  Danica  JP Urbanistički zavod Beograda
 Munižaba  Danica  JP Urbanistički zavod Beograda
 Nenadovic  Goran  Ministarstvo odbrane
 Nešić  Zoran  Tehnički fakultet Čačak
 Netjasov  Feđa  Saobraćajni fakultet
 Nikolić  Nebojša  Fakultet Organizacionih Nauka
 Nikolić  Dragan  Institut IMS Beograd
 Nikolić  Nebojša  Institut za strategijska istraživanja MO
 Ninković  Nina  Center for Investments and Finance
 Nogoštić  Slaviša  
 Obradović  Marko  Matematički fakultet
 Ognjanović  Ivana  Fakultet za Informacione Tehnologije Univerzitet 'Mediteran' Crna Gora
 ONAKOMAYA  ADEGBENGA LEKAN  NORTHEAST UNIVERSITY
 Pamučar  Dragan  Vojna akademija
 Panić  Biljana  FON
 Pantelić  Snežana  Institut Mihajlo Pupin
 Paunović  Milica  Visoka škola za menadžment i biznis Zaječar
 Pavlovic  Vladan  Fakultet za poslovne studije
 Pavlovic  Boban  Vojna akademija
 Pavlović  Ljiljana  Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
 Pejčić Tarle  Snežana  Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
 Pekić  Nikola  Ministarstvo odbrane
 Perić  Sreten  Vojna akademija Beograd
 Perišić  Dragovan  
 Peško  Igor  Fakultet tehničkih nauka
 Petkovic  Mirjana  Ekonomski fakultet Beograd
 Petosevic  Vladimir  Vojna Akademija
 Petrović  Ivan  
 Petrovic  Dalibor  Ministarstvo odbrane
 Petrović  Slavica P.  Ekonomski fakultet
 Petrovic  Radivoj  Inst. Mihajlo Pupin
 Pjevcević  Danijela  Saobraćajni fakultet
 Popović  Biljana  Prirodno'matematički fakultet u Nišu
 Popovic  Dragan  Fakultet za proizvodnju i menadzment
 Popovic  Bozidar  
 Popović  Dražen  Saobraćajni fakultet
 Popović-Pantić  Sanja  Institut Mihajlo Pupin
 Popović-Pantić  Sanja  Institut Mihajlo Pupin
 Porav  Viorica  University of Oradea
 Porav  Horea  Technical University Timisoara
 Radivojević  Miloš  Geoekonomski fakultet
 Radojcic  Stevan  Vojska Srbije
 Radojevic  Dragan  Institut Mihajlo Pupin
 Radojičić  Miroslav  Tehnički fakultet Čačak
 Radončić  Hajradin  Vojna akademija
 Radonjić  Vesna  Saobraćajni fakultet
 Radosavljević  Slobodan  PD RB Kolubara Lazarevac
 Radulović  Željko  Fabrika Zastava automobili
 Rajić  Vesna  
 Rakočević  Svetlana  Ekonomski fakultet
 Rakovic  Lazar  Ekonomski fakultet Subotica
 Ralević  Predrag  Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa privremenim sedištem u Zvečanu
 Randjelović  Saša  Ekonomski Fakultet
 Ratković  Branislava  Saobraćajni fakultet
 Regodic  Miodrag  Vojna akademija
 Reiff  Marian  Faculty of Economic Informatics University of Economics in Bratislava
 Šaletić  Dragan  Računarski fakultet
 Šarac  Dragana  Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
 Savic  Ana  ICT college Belgrade
 Savic  Gordana  Fakultet organizacionih nauka
 Savic  Gordana  Fakultet organizacionih nauka
 Sekulić  Miodrag  Ministarstvo odbrane
 Sekulovic  Dragoljub  Vojna akademija
 Šelmić  Milica  Saobraćajni fakultet
 Semenčenko  Dušica  Institut Mihajlo Pupin
 Semenčenko  Dušica  Institut Mihajlo Pupin
 Semenčenko  Valentina  Institut za kukuruz Zemun Polje
 Simić  Vladimir  Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
 Slavković  Marko  Ekonomski fakultet Univerzitet u Kragujevcu
 Sokolović  Vlada  Vojna akademija
 Soldić-Aleksić  Jasna  Ekonomski fakultet Beograd
 Sretenovic  Aleksandar  Imlek Ad
 Stanojević  Milan  FON
 Stanojevic  Jelena  Ekonomski fakultet
 Stanojević  Aleksandar  Vojna akademija
 Stefanović  Radiša  Vojna akademija
 Stefanović  Saša  Institut ekonomskih nauka
 Stefanović Šestić  Sunčica  Republički zavod za statistiku
 Stevanović  Tatjana  Ekonomski fakultet Niš
 STJEPANOVIĆ  RISTO  Urbanistički zavod RS
 Stojadinović  Dejan  
 Stojanović  Vladica  Prirodno-matematički fakultet u Prištini
 Stojković  Dejan  Ministarstvo odbrane
 Šunjić  Aleksandar  Saobraćajni fakultet
 Tadić  Snežana  Saobraćajni fakultet
 Tanaskovic  Toma  Rudarsko-geoloski fakultet
 Tasić  Irena  Fakultet za informatiku i menadžment - Univerzitet Singidunum
 Tasić  Bojana  Institut Mihajlo Pupin
 Teodorović  Dušan  Saobraćajni fakultet
 Tešanović  Branko  Vojna akademija
 Tešanović  Branko  Vojna akademija
 Tešić  Saša  Vojska Srbije
 Tomić  Slavoljub  Visoka građevinsko-geodetska škola
 Tošović  Radule  Rudarsko-geološki fakultet
 Trifunovic  Dejan  Ekonomski fakultet Beograd
 Trivunić  Milan  Fakultet tehničkih nauka
 Trpković  Ana  Saobraćajni fakultet - Beograd
 Vasic  Vladimir  Ekonomski fakultet
 vasiljev  dussan  jkp Vodovod i kanalizacija
 Velickovic  Zlate  Vojna akademija
 Vidas  Marijo  Saobraćajni fakultet - Beograd
 Vidosavljević  Andrija  Saobraćajni fakultet
 Vidovic  Milorad  Saobracajni fakultet
 Vučetić  Miljan  E-Smart Systems
 Vukadinović  Katarina  Saobraćajni fakultet
 Vukićević  Milan  Fakultet organizacionih nauka
 Vulić  Ivan  Vojska Srbije
 Vulic  Nikola  Faculty of Economics University of Montenegro Podgorica
 Vulic  Vladimir  Faculty of Economics University of Montenegro
 Vulić  Nataša  Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet
 Vulovic  Radislav  Tehnicki fakultet Cacak
 Vulović  Radislav  TF Čačak
 ZARKOVIC RAKIC  JELENA  EKONOMSKI FAKULTET
 Zečević  Slobodan  Saobraćajni fakultet
 Zečević  Tomislav  Ekonomski fakultet
 Zečević  Aleksandra  Ekonomski fakultet
 Zlatanović  Dejana  Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 Žnidaršič  Vinko  Vojna akademija
 Župac  Goran  Vojna akademija
 Đogatović  Marko  Saobraćajni fakultet
 Đorđević  Aleksandar  Ekonomski fakultet
 Đorđević  Goran  Zavod za izradu novčanica i kovanog novca NBS
 Деветак  Саша  Војна академија
 Мркаљ  Милан  Факултет организационих наука