XXXVI Simpozijum o operacionim istraživanjima

XXXVI Simpozijum o operacionim istraživanjima,  SYM-OP-IS 2009 će se održati u periodu od 22. do 25. septembra u Ivanjici (hotel "Park" -- kliknite za prezentaciju hotela ).

Kao i prethodnih godina, ovaj Simpozijum ima nacionalni karakter sa međunarodnim učešćem, a njegov cilj ostaje razmena  najnovijih iskustava stečenih na polju operacionih istraživanja. Program Simpozijuma će biti realizovan u okviru tematskih sekcija i okruglih stolova.

Verujemo da će program ovogodišnjeg Simpozijuma, kao  i prethodnih godina biti interesantan, ne samo za naučne radnike, već i za studente i privrednike koji su zainteresovani za implementaciju novih rešenja, baziranih na metodama operacionih istraživanja, radi poboljšanja poslovanja preduzeća.

Pozivamo Vas da svojim radovima i  učešćem na Simpozijumu date svoj doprinos formalnoj i neformalnoj komunikaciji na SYM-OP-IS-u 2009.

Pravni savetnik SYM-OP-ISa 2009 Branislav Čubrilo.

Poslednji put ažurirano ( Monday, 21 September 2009 )