Uputstvo za autore
Radovi za SYM-OP-IS 2009 mogu se dostaviti:

Rok za predaju radova je 12.06.2009. godine.

Po obimu tekst sa grafičkim prilozima ne sme biti duži od 4 strane A4 formata. Radovi podležu recenziji i moraju biti pripremljeni prema uputstvu koje se može preuzeti sa ove stranice. Jedan učesnik može biti autor ili koautor najviše dva rada, samo jednog kao prvi autor.

Poželjno je da autor predloži sekciju u kojoj želi da izlaže rad.

U zborniku će biti objavljeni radovi koji ispunjavaju sledeće uslove:
  • blagovremeno su dostavljeni uz potpuno poštovanje uputstva za pripremu,
  • rad je pozitivno ocenjen od strane recenzenta,
  • na vreme uplaćena kotizacija.

 Uputstvo za pripremu rada

Srpska verzija Verzija na srpskom jeziku

Technical Instruction Verzija na engleskom jeziku

Poslednji put ažurirano ( Wednesday, 01 April 2009 )