Programske oblasti
 •  Ekologija
 •  Matematičko programiranje
 •  Ekonomski modeli i ekonometrija
 •  Meko računarstvo Soft Computing
 •  Ekspertni sistemi-podrška odlučivanju
 •  Menadžment
 •  Elektronsko poslovanje
 •  Poljoprivreda i šumarstvo
 •  Energetika
 •  Pouzdanost i održavanje
 •  Finansije i bankarstvo
 •  Predviđanje i planiranje
 •  Geoinformacioni sistemi (GIS)
 •  Primene OI u odbrani
 •  Građevinarstvo
 •  Rudarstvo i geologija
 •  Grafovi i mreže
 •  Simulacija
 •  Informacioni sistemi
 •  Statistički modeli
 •  Istraživanje i razvoj
 •  Stohastički modeli i vremenske serije
 •  Istraživanje podataka - Data Mining
 •  Saobraćaj, transport i komunikacije
 •  Kombinatorna optimizacija
 •  Upravljanje proizvodnjom i zalihama
 •  Logistika
 •  Upravljanje rizikom
 •  Masovno opsluživanje
 •  Višekriterijumska analiza i optimizacija
 •  Vodoprivreda
 
Poslednji put ažurirano ( Monday, 02 February 2009 )