Početna strana arrow Program rada
  • English
  • Serbian (latin)
Početna strana
Odbori
Programske oblasti
Predlog programske oblasti
Važne informacije
Organizatori
Program rada
Izdavaštvo
Kontakt
Fotografije
Najnovije vesti
08.09.2009. Istaknut je program rada skupa. Detaljnije...
 
06.07.2009. Poslednji rok za predaju radova je 31.07.2009.
 
23.06.2009. Rok za predaju radova produžen je do 30.06.2009. godine
 

06.05.2009. Počela prijava rada za Symopis

Detaljnije...

 

03.02.2009. Počela prijava učesnika za XXXVI Symopis

Detaljnije...

 
Program rada PDF Štampaj E-pošta

UTORAK, 22. SEPTEMBAR 2009

 

8:00 – 11:00               Registracija

11:00 - 11:30              Ceremonija otvaranja

11:30 – 12:00             Koktel

 

12:00 – 13:00             Plenarno predavanje

Predsedavajući: Nenad Mladenović, Matematički Institut SANU

 

Emilio Carrizosa, Universidad de Sevilla, Spain

Continuous location problems and d.c. optimizatioN

 

 

Pauza za ručak

 

 

15:00 – 15:45             Plenarno predavanje

Vladimir Beresnev, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk

DISCRETE COMPETITIVE FACILITY LOCATION PROBLEMS

 

 

Pauza za kafu

 

 

16:15 – 18:30             Rad po sekcijama

 

MEKO RAČUNARSTVO (SALA A)

Presedavajući: Dragan Radojević

Darko Brodić, Zoran Milivojević

REFERENCE TEXT LINE AND SKEW RATE IDENTIFICATION USING         GAUSSIAN WINDOW

Драган Радојевић

РЕАЛНО-ВРЕДНОСНА ИМПЛИКАЦИЈА КАО ГЕНЕРАЛИЗОВАНИ БУЛОВ ПОЛИНОМ

Dragan Šaletić

OBUČAVANJE TAKAGI-SUGENOVE BAZE ZNANJA NA OSNOVU GRUPISANJA

Marija Kerkez

PRIMENA FUZZY LINEARNE REGRESIJE U REZERVACIJI NASTALIH NEPRIJAVLJENIH ŠTETA

Milan Mrkalj

AGREGIRANE MERE SLIČNOSTI I NJIHOVA PRIMENA U TEORIJI ODLUČIVANJA I UPRAVLJANJU KVALITETOM

Milan Mrkalj

EKSPERIMENTALNA MODIFIKACIJA FAZI MODELA ZA EVALUACIJU «ZELENIH» ZGRADA PRIMENOM LOGIČKE AGREGACIJE

Nataša Bojić, Dragana Mačvanski, Nebojša Bojović

MODEL ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM INTEGRACIJE SEKTORA KOMUNIKACIJA U EU BAZIRAN NA FUZZY TEORIJI

Svetlana Čičević, Vladan Vučković, Milkica Nešić

SOFTVERSKI ALAT ZA PROCENU RADNOG OPTEREĆENJA OPERATORA

Vladimir Simić, Branka Dimitrijević, Branislava Ratković

FAZI LINEARNA REGRESIONA ANALIZA: SLUČAJ NUMERIČKIH PODATAKA

 

GRADJEVINARSTVO I (SALA B)

Predsedavajući: Goran Ćirović

LJubo Marković

PRIMENA BACKPROPAGATION ALGORITMA ZA OBUČAVANJE NEURONSKIH MREŽA

Aleksandar Milajić

LINEARNO PROGRAMIRANJE U OPTIMALNOM PROJEKTOVANJU ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA

Snežana Mitrović

EVOLUCIONARNA ARHITEKTURA TERMITA

Dejan Ljubisavljević

ODRŽIVOST PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA

Goran Ćirović, Snežana Mitrović, Dragan Nikolić

OPTIMIZACIJA DIMENZIJA POTPORNOG ZIDA

Jasmina Dražić, Igor Peško, Vladimir Mučenski

OPTIMIZACIJA PRI IZBORU METODE MONTAŽE

Vladimir Mučenski, Milan Trivunić, Igor Peško

PROCENA RIZIKA REALIZACIJE PROCESA MONTAŽE U PLANIRANOM ROKU

Slavoljub Tomić

DEFINISANJE OPTIMALNIH PARAMETARA SKENIRANJA ARHIVSKIH AEROFOTOGRAMETRIJSKIH SNIMAKA

 

INFORMACIONI SISTEMI (SALA C)

Predsedavajući: Dušan Starčević

Aleksandar Stanojević

RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE GEOPROSTORNIM PO-DACIMA U PROCESU VEKTORIZACIJE TOPOGRAFSKE KARTE

Aleksandra Zečević

PROGRAM ZA NEPREKIDNU KOREKCIJU POKAZATELJA PRESEKA STOHASTIČKOG PROCESA

Goran Djordjević, Milan Marković

A SIMULATION OF WEB SERVICE BASED SECURE MOBILE APPLICATION

Snežana Pantelić, Gradimir Ivanović, Perica Mojović

IT PODRŠKA POSLOVNOJ INTEGRACIJI USLUGA

TRANSPORTA I ODRŽAVANJA U AUTOTRANSPORTNOM PREDUZEĆU

Valentina Kastratović, Ljiljana Kašćelan

DATA WAREHOUSE KONCEPT ZA ANALIZU USLUŽNE DJELATNOSTI RADIO TELEVIZIJE

Milan Drašković, Milena Kukrić, Željko Knežević

MODEL INFORMACIONOG SISTEMA ZA LON POSLOVE

Miodrag Sekulić

INFORMACIONI SISTEM ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

Miroslav Radojičić, Zoran Nešič, Željko Radulović

NEKA RAZMATRANJA O PROGRAMSKOJ ARHITEKTURI INTERNET APLIKACIJA

Vladimir Petošević

Videokonferencijski sistem

Svetlana Popović

RIZIKOVANA VREDNOST- METOD ISTORIJSKE SIMULACIJE

 

 

SREDA, 23. SEPTEMBAR 2009

 

 

9:00 – 9:45 Plenarno predavanje

 

Saïd Hanafi, Université de Valenciennes

Combining Exact and Heuristic Approaches for the Multidimensional 0-1 Knapsack Problem

 

 

10:00 – 11:30             Rad po sekcijama

 

GEOINFORMACIONI SISTEMI (SALA A)

Predsedavajići: Spasoje Mučibabić

Danica Munižaba, Suzana Branković

PRIMENA GIS U URBANISTIČKOM PLANIRANJU NA PRIMERU IZRADE PROGRAMA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA

Dragoljub Sekulović, LJubomir Gigović

KARTOGRAFSKA VIZUELIZACIJA PODATAKA O PROSTORU

Ljubomir Gigović, Dragoljub Sekulović

MOGUĆNOSTI VOJNOGEOGRAFSKE ANALIZE RELJEFA NA OSNOVU DIGITALNOG MODELA VISINA 1:25 000 (DMV 25)

LJiljana Stanojević, Miloš Radivojević

PRIMENA GIS-A U OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Mirko Borisov, Radoje Banković

KONCEPT PRILAGOĐAVANJA DIGITALNIH GEOGRAFSKIH KARATA NOVIM STANDARDIMA NA PRIMERU KARTE RAZMERA 1:1000000

Siniša Drobnjak, Radoje Banković

PRIMENA SIMULACIJA U GIS ANALIZAMA

Vinko Žnidaršič

PRIMENA GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA U OPERACIJI UKLANJANJA RIZIKA OD NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA

 

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (SALA B)

Predsedavajući: Đuro Kutlača

Božidar Radenković, Zorica Bogdanović, Dušan Barać

INTEGRACIJA MOBILNOG UČENJA U SISTEM ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM KURSEVIMA

Bratislav Lazić, Gordana Radivojević, Gorana Šormaz, Iva Dedić

RAZVOJ UPRAVLJAČKIH SISTEMA U DRUMSKIM TUNELIMA

DJuro Kutlaća, Dušica Semenčenko, Sunčica Šestić

MERENJE INOVATIVNOSTI NACIJE

Dušica Semenčenko,Milica Radosavljević, Valentina Semenčenko

ULOGA I MESTO ISTRAŽIVANJA I PRIMENE BIOGORIVA U STRATEGIJAMA RAZVOJA OBNOVLJIVIH IZVORA  ENERGIJE

Marija Mosurović, Dušica Semenčenko

ORGANIZACIONI DIZAJN KAO FAKTOR INOVATIVNOSTI PREDUĆA

Sanja Popović-Pantić, DJuro Kutlača

EKONOMSKI EFEKTI ULAGANJA U INFRASTRUKTURU NA REGIONALNI RAZVOJ

Zlata Jović

EEN – PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU U SRBIJI

 

EKOLOGIJA, POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO (SALA C)

Predsedavajući: Nataša Petrović

Miloš Trumić, Nataša Petrović, Zoran Radojičić

EKOLOŠKA SVEST U FORMALNOM OSNOVNOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE SRBIJE

Miodrag Regodić, Goran Glišić

SATELITSKA SNIMANJA VEŠTAČKI IZAZVANIH KATASTROFA

Sonja Išljamović, Veljko Jeremić, Sanja Jovičić

PRIMENA STATISTIČKIH METODA U CILJU UTVRĐIVANJA EKOLOŠKE SVESTI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Zlate Veličković, Dario Malić

JON MOBILNA SPEKTROMETRIJA U PRAĆENJU STANJA DEGRADACIJE ŽIVOTNE SREDINE

Radojka Maletić, Svjetlana Janković-Šoja, Blaženka Popović

SIGMOID MODELI ZA DEFINISANJE KRIVE RASTA PLODA U VOĆARSTVU

 

 

Pauza za kafu

 

 

12:00 – 13:30             Rad po sekcijama

 

EKONOMSKI MODELI I EKONOMETRIJA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE (SALA A)

Predsedavajući: Zorica Mladenović i Božidar Radenković

Jasna Soldić-Aleksić

PRIMENA CHAID ANALIZE U SEGMENTACIJI TRŽIŠTA

Jelena Žarković-Rakić

OPTIMALNA NELINEARNA PORESKA STRUKTURA

Milena Knežević

АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА ЛАНЦА ВРЕДНОСТИ И УТВРЂИВАЊЕ КОНКУРЕНТСКЕ СПОСОБНОСТИ ТРГОВИНСКИХ КОМПАНИЈА

Marko Backović, Zoran Popović

Monetarna ravnoteža u modelu opšte ekonomske ravnoteže sa tržištem sredstava

Aleksandar Almažan, Biljana Radulović, Aleksandar Kotevski

TRANSAKCIJE U OBJEKNO ORIJENTISANOM PROGRAMIRANJU

Jelena Končar

STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA MOBILNE TRGOVINE

Slobodan Mitrović

NEKE TEHNIKE DETEKCIJE SPAM PORUKA

Sonja Leković, Jlenea Pjevac, Nikola Milićević

ELEKTRONSKA TRGOVINA I DOMETI NJENOG RAZVOJA

 

ENERGETIKA, PREDVIDJANJE I PLANIRANJE (SALA B)

Predsedavajući: Toma Tanasković

Дејан Бркић, Тома Танасковић

ПРОРАЧУН РАСПОДЕЛЕ ПРОТОКА У ПРСТЕНАСТОЈ ЦЕВОВОДНОЈ МРЕЖИ ОБЈЕДИЊЕНOМ МЕТОДОМ ЧВОРОВА И ПРСТЕНОВА

Тома Танасковић, Дејан Бркић

ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕЧНИКА ЦЕВИ У ПРСТЕНАСТОЈ ЦЕВОВОДНОЈ МРЕЖИ МОДИФИКОВАНОМ МЕТОДОМ ПЕТЉИ

Vladan Batanović, Slobodan Guberinić, Radivoj Petrović

TRAKTAT O STRATEGIJAMA

Vukašin Masnikosa

ОБЈАШЊЕЊЕ  ОСОБИНА СЛОЖЕНИХ ОПЕРАТОРА ВЕЗИВНЕ АЛГЕБРЕ

 

EKSPERTNI SISTEMI, SIMULACIJA (SALA C)

Predsedavajući: Milija Suknović, Milorad Stanojević

Dragana Ćamilović

SKLADIŠTE PODATAKA KAO PODRŠKA CRM-U

Lazar Raković, Saša Bošnjak, Olivera Grljević

UPOTREBA POSLOVNE INTELIGENCIJE U ANALIZI GLAVNIH PROBLEMA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U VOJVODINI

Nenad Lalić

ZNAČAJ POSLOVNE INTELIGENCIJE ZA PROCES ODLUČIVANJA

Marijana Radović, Milica Kalić

SIMULACIJA AUKCIJSKE PRODAJE AVIO-KARATA

Marko DJokatović, Milorad Stanojević

SIMULACIONA ANALIZA TAČNOSTI I RASPOLOŽIVOSTI  GPS-A SA REDUKOVANIM BROJEM SATELITA

Maja Pejica, Milorad Stanojević

SIMULACIONA ANALIZA FUNKCIONISANJA ŠALTERSKE SLUŽBE U POŠTI 32101 ČAČAK

Bojan Cvetičanin, Milorad Stanojević

SIMULACIJA RADA SEKTORA OBLASNE KONTROLE LETENJA

Danica Pavlović

SIMULACIJA RADA ŠALTERA ZA REGISTRACIJU PUTNIKA NA AERODROMU

 

 

Pauza za ručak

 

15:00 – 16:45             Rad po sekcijama

 

FINANSIJE I BANKARSTVO (SALA A)

Predsedavajući: Jelena Kočović

Branko Tešanović, Rajko Petrović, Miloš Dašić

ISKUSTVA NEKIH ZEMALJA NATO U

JAVNIM NABAVKAMA  ZA POTREBE ODBRANE 

Jelena Kočović, Marija Jovović

FINANSIJSKO-MATEMATIČKE OSNOVE OBRAČUNA CENA KRATKOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI

Milivoj Krčmar, Bojan Bačkot

EVALUACIJA ZAJMA-MODELI SERIJSKIH OTPLATA

Miloš Dašić, Saša Jović

ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANJA

Miloš Miletić, Branko Tešanović, Saša Jović

DOPRINOS ANALIZI  FINANSIRANJA RASHODA ODBRANE  SRBIJE

Marijana Ljubić

MEĐUNARODNO KREDITIRANJE KAO OBLIK KRETANJA KAPITALA ZEMALJA U TRANZICIJI

Tatjana Stevanović

ANALIZA PROFITABILNOSTI KUPACA KAO INFORMACIONA PODRŠKA UPRAVLJANJU TROŠKOVIMA PREDUZEĆA

Borko Božović, Vladimir Kašćelan

PRINOSI NA OBVEZNICE U CRNOJ GORI

 

GRADJEVINARSTVO II (SALA B)

Predsedavajući: Goran Ćirović

Risto Stjepanović

IZBOR TEHNOLOGIJE IZGRADNJE KANALIZACIONIH KOLEKTORA U CENTRALNIM GRADSKIM PODRUČJIMA

Darko Plamenac, Goran Ćirović

PRIMENA GRUBIH SKUPOVA U IZBORU OPTIMALNE LOKACIJE ZA IZGRADNJU FABRIKE BETONA

Miroslav Kuburić

PRIMENA TEORIJE GRUBIH SKUPOVA U VREDNOVANJU MOSTOVA

Vule Aleksić, Ivan Anić

PROGRAMSKI PAKET ALAN U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA U GRAĐEVINARSTVU

Ivan Anić, Vule Aleksić

RANGIRANJE ALTERNATIVA U METODAMA ELECTRE SA PRIMENAMA U GRAĐEVINARSTVU

Zoran Cekić

PROCESNI PRISTUP UPRAVLJANJU JAVNIM RASHODIMA

Simo Sudjić

PROCENA TRAJANJA GRAĐEVINSKIH RADOVA PRIMENOM "TIME - COST" ANALIZE

Nataša Popović-Miletić

ODREĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE KOMBINACIJE MAŠINA METODOM PROMETHEE-GAIA

 

LOGISTIKA (SALA C)

Predsedavajući: Milorad Vidović

Dragana Drenovac, Jovko Jaćimović, Katarina Vukadinović

RASPOREĐIVANJE PLOVNIH DIZALICA PRIMENOM OPTIMIZACIJE KOLONIJOM PČELA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

Dražen Popović, Časlav Božić

PRIMENA GENETSKIH ALGORITAMA ZA UPRAVLJANJE RADOM AS/RS-A SA TRI SHUTTLE MODULA

Etela Jerinkić

ZNAČAJ POZNAVANJA KARAKTERISTIKA PREVOZNIKA PRI ODLUČIVANJU O VRSTI TRANSPORTA U POSLOVNOJ LOGISTICI

Milorad Kilibarda

MERENJE KVALITETA LOGISTIČKE USLUGE PRIMENOM FAZI PRISTUPA

Milorad Vidović, Branka Dimitrijević, Branislava Ratković, Vladimir Simić

L APPROACH TO LOCATING COLLECTION CENTERS FOR ELV

Nenad Bijelić, Milorad Vidović

DINAMIČKA ALOKACIJA JEDNE KLASE PRETOVARNIH SREDSTAVA

PRIMENOM DISPEČIRANJA

Slavica Cvetković

PLANOVI TRANSPORTA KOMUNALNOG OTPADA

Snežana Tadić, Slobodan Zečević

IZBOR OPTIMALNOG SCENARIJA RAZVOJA LOGISTIČKOG SISTEMA

Marian Reiff, Zuzana Čičkova, Juraj Pekar

INTEGRATED FACILITY LOCATION MODELS

 

 

Pauza za kafu

 

 

17:15 – 19:00             Rad po sekcijama

 

PRIMENE OI U ODBRANI I (SALA A)

Predsedavajući: Mitar Kovač

Далибор Петровић

РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ ПРОТИВОКЛОПНЕ БОРБЕ ПРОТИВОКЛОПНОГ ХЕЛИКОПТЕРА И ТЕНКОВА ТРЕЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ И УТИЦАЈ КОЕФИЦИЈЕНТА НАДМОЋНОСТИ НА ИСХОД БОРБЕ

Dejan Stojković

ANALIZA UTICAJA VELIČINE TERITORIJE I BROJA STANOVNIKA DRŽAVE NA BROJNU VELIČINU VOJSKE

Samed Karović, Nenad Komazec

SISTEMSKE OSNOVE MENADŽMENTA RIZIKOM  

Митар Ковач, Далибор Петровић, Никола Пекић

АНАЛИТИЧКИ МОДЕЛ ПРОТИВОКЛОПНЕ БОРБЕ ПРОТИВОКЛОПНОГ ХЕЛИКОПТЕРА И ТЕНКОВСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Spasoje Mućibabić, Radoš Mijatović, Ksenija Kelemenis

PRIMENA PROGRAMSKOG PAKETA MICROSOFT OFFICE PROJECT 2007 U PLANIRANJU ISHRANE

Никола Пекић
УТИЦАЈ ВРЕМЕНА ИЗНЕНАЂЕЊА НА ИСХОД ПРОТИВОКЛОПНЕ БОРБЕ ПРОТИВОКЛОПНОГ ХЕЛИКОПТЕРА И ТЕНКОВСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Dragan Pamučar, Darko Božanić

FUZZY PRISTUP KAO PODRŠKA PROCESU DONOŠENJA ODLUKE JEDINICA INŽINJERIJE

Hajradin Radončić

PRIMENA METODE MREŽNOG PLANIRANJA U PROCESU ODLUČIVANJA O ANGAŽOVANJU SNAGA U MIROVNIM OPERACIJAMA UJEDINJENIH NACIJA

Momir Damjanić

REŠAVANJE PROBLEMA RASPOREĐIVANJA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA U SISTEMU ODBRANE PRIMENOM MAĐARSKE METODE

 

MENADŽMENT I (SALA B)

Predsedavajući: Janko Cvijanović

Mališa Žižović, Nada Damljanović, Dragan DJurčić

PRISTUP MERENJU ZNANJA ORGANIZACIJE

Marija Kuzmanović, Biljana Panić

IDENTIFIKOVANJE KONKURENTNIH PREDNOSTI U SEKTORU MALOPRODAJE PRIMENOM CONJOINT ANALIZE

Slavica Petrović

TEORIJSKO-METODOLOŠKI KOMPLEMENTARIZAM U SISTEMSKOM UPRAVLJANJU PROBLEMSKIM SITUACIJAMA

Slaviša Nogoštić, Miljan Vučetić

BAJES – NEŠOV EKVILIBRIJUM U ZAPEČAĆENIM AUKCIJAMA

Milica Paunović, Andjelija Plavšić

UTICAJ DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA NA MOTIVISANOST ZAPOSLENIH

Valentina Malešević

PODSTICAJNA PUTOVANJA KAO DEO MICE TURIZMA I MOTIVACIONO SREDSTVO MENADŽMENTA

Vladimir Vulić, Nikola Vulić

AUTSORSING AKTIVNOSTI KOJE SU IZVOR BUDUĆEG RASTA PREDUZEĆA

Vojislav DJordjević

PODRŠKA PROCENI STANJA ORGANIZACIJE VREDNOVANJEM    NJENIH RELEVANTNIH SVOJSTAVA TEHNIKOM PONDERISANJA

Radislav Vulović

STRATEŠKO UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMENAMA POD UTICAJEM INOVACIJA

 

GRAFOVI I MREŽE,  KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA (SALA C)

Predsedavajući: Jovo Vuleta, Mirjana Čangalović

Mirko Vujošević, Biljana Panić

STOHASTIČKI PROBLEM LOKACIJE VIŠE CENTARA NA GRAFU

DJordje Dugošija

SYSTEMS OF PROPORTIONAL QUANTITIES AND GRAPHS

LJiljana Pavlović

ON THE RANDIĆ INDEX AND GIRTH

Vladimir Baltić

APPLICATIONS OF THE FINITE STATE AUTOMATA IN THE ENUMERATIVE COMBINATORICS

Aleksandar Sretenović, Milan Stanojević, Gordana Savić, Dragana Makajić-Nikolić, Bojan Vukojević

OPTIMIZACIJA RUTIRANJA VOZILA U PROCESU SAKUPLJANJA MLEKA

Miljan Vučetić, Slaviša Nogoštić

Simulacija rada rutera u telekomunikacionim mrežama primenom algoritama inpririsanih ponašanjem mrava

Samira Almoustafa, Boris Goldengorin, Michael Tso, Nenad Mladenović

TWO NEW EXACT METHODS FOR ASYMMETRIC DISTANCE-CONSTRAINED VEHICLE ROUTING PROBLEM

 

 

ČETVRTAK, 24. SEPTEMBAR 2009

 

 

9:00 – 9:45 Plenarno predavanje

 

Igor Vasilyev, Institute of System Dynamics and Control Theory, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

A p-Median heuristic for very large-scale data clustering

 

 

 

10:15 – 12:00             Rad po sekcijama

 

PRIMENA OI U ODBRANI II (SALA A)

Predsedavajući: Spasoje Mučibabić

Милош Дурковић, Срђан Љубојевић, Саша Тешић

ПРИМЕНА АХП МЕТОДЕ ПРИ ИЗБОРУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Миодраг Гордић, Иван Петровић

ИЗБОР ОПТИМАЛНЕ ВАРИЈАНТЕ БОРБЕНОГ РАСПОРЕДА РАКЕТНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПРОТИВВВАЗДУХОПЛОВНА ДЕЈСТВА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ

Saša Joksimović, Milena Knežević, Srdjan Blagojević

OPTIMIZACIJA TROŠKOVA INVESTICIONIH PROJEKATA U SISTEMU ODBRANE

Goran Župac

SOFTVERSКO REŠENJE PRORAČUNA OPERATIVNIH NORMI UTROŠКA RAКETA SISTEMA PROTIVVAZDUHOPLOVNIH DEJSTAVA КAO PODRŠКA ODLUČIVANJU VOJNOG MENADŽMENTA

Paun Bereš

HEURISTIČKI MODELI EDUKACIJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Stevo Jaćimovski, Dragan Mladjan, Dane Subošić

PROJEKTOVANjE SISTEMA UPRAVLjANjA SPASILAČKIM JEDINICAMA

Mitar Kovač

POJAM I ELEMENTI OPERACIJSKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

Срећко Кузмановић

ОПТИМИЗАЦИЈА ИЗБОРА МАРШРУТЕ

Nebojša Nikolić

MODELING AND ANALYSIS OF OVERLOADED QUEUEING SYSTEMS IN UN MISSIONS

 

SAOBRAĆAJ, TRANSPORT I KOMUNIKACIJE I (SALA B)

Predsedavajući: Dušan Teodorović

Aleksandar Čupić, Dušan Teodorović

LOCIRANJE HABOVA ZA EKSPRES POŠILJKE PRIMENOM GENETSKIH ALGORITAMA

Bojana Mirković

BUILDING THE TRUST IN THE MODEL: RAMS PLUS CASE

Bojana Tasić, Gordana radivojević

FAZI EKSPERTSKI SISTEM ZA DETEKCIJU SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

Dušan Teodorović, Milica Šelmić

LOKACIJA ZNAKOVA O SLOBODNIM PARKING MESTIMA U TRANSPORTNIM MREŽAMA

Fedja Netjasev

CONFLICT RISK ASSESSMENT MODEL FOR AIRSPACE STRATEGIC PLANNING

Nebojša Bojović, Miloš Mileković, Aleksandar Sunjić

LOCOMOTIVE SCHEDULING PROBLEM

Predrag Ralević, Snežana Pejčić Tarle, Snežana Mladenović

PRIMENA DEA PRISTUPA ZA MERENJE EFIKASNOSTI

SAOBRAĆAJNIH PREDUZEĆA

Slobodan Guberinić, Radivoj Petrović, Vladan Batanović

POBOLJŠANJE PERFORMANSI SIGNALISANE RASKRSNICE PROŠIRENJEM STRUKTURE SIGNALNOG PLANA

 

MENADŽMENT II  (SALA C)

Predsedavajući: Slavica Petrović

Bojan Krstić

ULOGA  MERENJA U UPRAVLJANJU PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

Dejana Zlatanović

MOGUĆA PODRUČJA I EVALUACIJA PRIMENE METODOLOGIJA STRUKTURIRANJA PROBLEMSKIH SITUACIJA

Jasna Babić, DJordje Kaličanin

IMPERATIV KVALITETA U SAVREMENOM STRATEGIJSKOM MENADŽMENTU

DJordje Kaličanin

SINERGIJA KAO CILJ SPAJANJA I PRIPAJANJA I STRATEGIJSKIH ALIJANSI

Verica Babić, Marko Slavković

RAZVOJ MENADŽMENTA KOMPETENCIJAMA U EKONOMIJI ZNANJA

Aleksandar DJordjević, Jelena Filipović

ZNAČAJ PRIMENE AHP MODELA U DEFINISANJU SEGMENATA POTROŠAČA U MARKETINGU

Miloš Borjan, Pere Tumbas

UPRAVLJANJE PROJEKTOM AGILNOG RAZVOJA SOFTVERA

Nataša Vulić, Snežana Pejčić-Tarle

PRIMENA IPA  U UPRAVLJANJU KVALITETOM  VISOKOG OBRAZOVANJA

Dejan Ječmenica

VAŽNOST OBRAZOVANJA ZA RAZVOJ ZAPOSLENIH

Agneš Boljević. Maja Strugar

KLASTERI U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Nikola Vulić, Vladimir Vulić

KLASTERI KAO ŠANSA ZA MALE ZEMLJE U RAZVOJU

 

 

Pauza za ručak

 

 

15:00 – 16:45             Rad po sekcijama

 

PRIMENE OI U ODBRANI III (SALA A)

Predsedavajući: Mitar Kovač

Goran Glišić, Miodrag Regodić

TAČNOST GPS UREĐAJA TRIMBLE GEOEXPLORER 3 U AUTONOMNOM RADU ZA VOJNE POTREBE

Srdjan Dimić, Srdjan LJubojević

IZBOR PROVAJDERA TRANSPORTNIH USLUGA ZA POTREBE VOJSKE ZASNOVAN NA VREDNOVANJU KVALITETA USLUGE

Vesko Lukovac, Boban DJorović, Dragan Pamučar

ODREĐIVANJE TEŽINE KRITERIJUMA "CHECK LISTE SLOBODNOG IZBORA" ZA OCJENU KVALITETA RADA VOJNIH VOZAČA PRIMJENOM "DELPHI METODE"

Radomir Janković

ALGORITMI ZA SIMULATOR SWARMINGA OKLOPNOG BATALJONA

Nikola Jovanović

OPTIMIZACIJA DISTRIBUCIJE BRAŠNA PRIMENOM  METODE “VOGEL” U TRANSPORTNOM PROBLEMU

Marko Andrejić, Slaviša Ilić, Marjan Milenkov

MODEL PRAĆENJA KVANTITATIVNOG STANJA POGONSKOG GORIVA

Saša Devetak

TEORIJSKI MODEL PROCENE EFIKASNOSTI MERA PROTIVELEKTRONSKE ZAŠTITE VEZA

Sreten Perić, Mladen Vuruna

FIZIČKO HEMIJSKE I TRIBOLOŠKE KARAKTERISTIKE MOTORNOG ULJA

Бранко Бабић

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА ВОЈНИКА О ЦИВИЛНОЈ СЛУЖБИ

И ОБУЦИ ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

 

MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE, VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA (SALA B)

Predsedavajući: Vera Kovačević-Vujčić

Dragovan Perišić

STOHASTIČKE BEZKOALICIONE DIFERENCIJALNE IGRE

SA NEPOTPUNOM INFORMACIOM O VEKTORU STANJA

Nenad Mladenović, Gordana Savić, Milan Martić

DEA BASED TARGET SETTING AND INPUT LEVEL ADJUSTING

Tatjana Davidović, Stefana Janićijević

VNS FOR SCHEDULING INDEPENDENT TASKS TO IDENTICAL PROCESSORS

Rade Lazović, Vera Kovačević-Vujčić

SPARSE STABLE CHOLESKY FACTORIZATIONS OF NORMAL MATRICES

VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA I OPTIMIZACIJA

Veljko Vujičić

Matematički ili Dinamički sistemi?

Boban Pavlović, Radiša Stefanović

UPRAVLJANJE KVALITETOM USLUGA MULTIMEDIJALNE ATM TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Nadja Božinović, Slobodan Ćeranić

PRIMENA VIŠEKRITERIJALNOG OPTIMIRANJA U PROCESU STRATEGIJSKOG PLANIRANJA U DISTRIBUTIVNOM POSLOVNOM SISTEMU

Serafim Opricović

UPOREDJIVANJE METODE VIKOR SA METODAMA TOPSIS, PROMETHEE I ELECTRE

 

RUDARSTVO I GEOLOGIJA (SALA C)

Predsedavajući: Slobodan Vujić

Slobodan Vujić, Igor Miljanović, Milena Josipović Pejović

FAZI KONCEPT RAČUNARSKI INTEGRISANIH SISTEMA ZA PODRŠKU

ODLUČIVANJU I UPRAVLJANJU U PRIPREMI MINERALNIH SIROVINA

Igor Miljanović, Slobodan Vujić, Milena Josipović Pejović

FAZI MODEL PROCESA FLOTACIJSKE KONCENTRACIJE RUDNIKA "RUDNIK"

Dušan Danilović, Dejan Ivezić, Vesna Karović Maričić

PRIMENA FOURIER-OVE TRANSFORMACIJE  U ANALIZI PROIZVODNIH PODATAKA

Vesna Karović Maričić, Dušan Danilović

PRIMENA ANALIZE TRENDA PROIZVODNJE

Miloć Tanasijević, Dejan Ivezić

EVALUACIJA SIGURNOSTI FUNKCIONISANJA ROTORNOG BAGERA

Svetomir Maksimović, Zdravko Milinović, Stefko Boševski, Marjan Hudej, Tomo Benović

PRIMENA ULAZNO-IZLAZNE ANALIZE U PREDUZEĆIMA TERMOENERGETSKOG SEKTORA EPS

Slobodan Radosavljević, Milan Radosavljević

UPRAVLJANJE RIZIKOM U RUDARSTVU

Radule Tošović, Dejan B. Milovanović

SWOT ANALIZA U FUNKCIJI STRATEGIJSKOG  RAZVOJA MINERALNOG SEKTORA

 

 

Pauza za kafu

 

17:15 – 19:00             Rad po sekcijama

 

SAOBRAĆAJ; TRANSPORT I KOMUNIKACIJE II,  TRGANJE PO PODACIMA (SALA A)

Predsedavajući: Dušan Teodorović i Milija Suknović

Svetlana Ivanković, Danijela Pjevčević, Stanko Kantar, Katarina Vukadinović

FAZI SISTEM ZA OCENU KVALITETA USLUGE REČNOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA U BEOGRADU

Vesna Radonjić, Vladanka Aćimović-Raspopović

TARIFIRANJE U BEŽIČNIM MREŽAMA POMOĆU MODELA NASH IGRE

Vladimir Škiljaica, Todor Bačkalić, Ivan Škiljaica

ANALYSIS OF WATER LEVELS AND NAVIGATIONAL CHARACTERISTICS

ON THE LOWER SECTOR OF THE DANUBE

Vojislav Milosavljević, Gordana Milosavljević

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA KAŠNJENJA LETOVA NA AERODROMIMA JOHN F. KENNEDY, LA GUARDIA I NEWARK

Duško Letić

OPTIMIZACIJA STEPENA SLOBODE HIPERSFERIČNE FUNKCIJE

Milan Vukićević, Boris Delibašić, Milija Suknović, Miloš Jovanović

WHIBO – GENERIC DECISION TREE ENVIRONMENT FOR EFECTIVE DECISION MAKING

Miloš Jovanović, Milija Suknović, Milan Vukićević, Boris Delibašić

PRISTUP “BELIH KUTIJA” U FAZI MODELOVANJA UNUTAR PROCESA OTKRIVANJA ZAKONITOSTI U PODACIMA

 

STATISTIČKI MODELI, STOHASTIČKI MODELI I VREMENSKE SERIJE (SALA B)

Predsedavajući: Tomislav Zečević

Tomislav Zečević, Luka Filipović

IZBOR UZORKA IZ ’’OKRNJENIH’’ RASPOREDA NEKOG OBELEŽJA STATISTIČKOG SKUPA

Jasna Soldić-Aleksić

CHAID analiza

Jelena Stanojević

Raspodele sa teškim repovima i odnos nekih podklasa

Vladimir Vasić, Marija Trpkova

HIJERARHIJSKA KLASTER ANALIZA: POTENCIJALI ZA RAZVOJ TURIZMA SLABO RAZVIJENIH OPŠTINA U MAKEDONIJI

Vesna Rajić, Dragan Lončar

INTERVALI POVERENJA ZA VARIJANSU SA PRIMENOM U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA

Ivana Ognjanović, Vladimir Jaćimović

STRATEGIJA UPRAVLJANJA PORTFOLIOM OD JEDNE HARTIJE NA BLACK-SCHOLES-OVOM TRŽIŠTU SA PROMJENLJIVIM KOEFICIJENTIMA

Jelena Jocković

RASPODELE EKSTREMNIH VREDNOSTI, GENERALISANE PARETOVE RASPODELE  I NEKE NJIHOVE PRIMENE

 

 

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA, UPRAVLJANJE RIZIKOM (SALA C)

Predsedavajući: Mirko Vujošević i Dusko Letić

Dragan Popović, Mirjana Miljanović

UPRAVLJANJE RIZIKOM U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Ilija Nikolić, Suzana Koprivica, Zoran Cekić

MODEL MEŠANJA SIROVINA I IZRADE PROIZVADA SA RASPOLOŽIVIM RESURSIMA I OGRANIČENJIMA PRODAJE

Obrad Spaić, Mirjana Miljanović

INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA ZALIHAMA NA PRIMJERU METALOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Slobodan Antić

INTERPRETACIJA DEOQ MODELA KAO OBJEKTA DISKRETNOG UPRAVLJANJA U SPREDŠITU

Violeta Jovanović

UPRAVLJANJE ZALIHAMA KAO USLOV KONTINUALNOSTI PROIZVODNOG PROCESA

Ana Savić, Goran Zajić

MODELOVANJE EKSTREMNIH DOGAĐAJA U NIZOVIMA PODATAKA O OPERATIVNIM GUBICIMA

Nebojša Nikolić, Nina Ninković

PROCENA ”VREDNOSTI POD RIZIKOM” ZA PORTFOLIO AKCIJA BANKE U SRBIJI

Sanja Vuković, Mirko Vujošević

MODELI OPTIMIZACIJE PORTFOLIA HARTIJA OD VREDNOSTI

Saša Randjelović

UTICAJ KURSNOG RIZIKA NA ODRŽIVOST JAVNOG DUGA ZEMALJA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Svetlana Popović

UTICAJ KONVEKSNOSTI NA RAČUNANJE CENE OBVEZNICA

 

 

20:30 – SVEČANA VEČERA

 

 

PETAK, 25. SEPTEMBAR 2009

 

 

10:00 – 14:00 IZLET

Poslednji put ažurirano ( Monday, 21 September 2009 )
 
Gosti na vezi
Statistika posete
Posetioci: 261050